Dịch vụ

Thẩm định giá VIVC với bề dày kinh nghiệm sẽ giúp cho việc tư vấn cho khách hàng nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với mục đích của mình. VIVC ngoài ra còn có các thế mạnh khác về Đấu giá, Giám định chất lượng.