Giám định chất lượng

4-11-2016

Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng ngày 06/04/2014 của Bộ Xây Dựng theo Chương I, Điều 3, Khoản 1, Điểm d thì việc cải tạo nâng tầng yêu cầu phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

1. Khái niệm

     Giám định chất lượng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng sản phẩm, thiết kế sản phẩm, quá trình hoặc thiết trí và xác định sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể hoặc yêu cầu chung trên cơ sở đánh giá của các thẩm định viên

2. Quy trình giám định chất lượng hàng hóa

Luật Thương mại năm 2005 hướng dẫn hoạt động Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định.

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng do Giám định viên đủ điều kiện hành nghề thực hiện.

Quy trình giám định tài sản được thực hiện theo các bước như sau :

Bước 1. Nghiên cứu giấy tờ pháp lý

Trước khi thực hiện vụ giám định, giám định viên phải nghiên cứu các giấy tờ cần thiết để nắm được :

– Giấy yêu cầu: Nội dung ghi đầy đủ thông tin, nội dung yêu cầu của khách hàng

– Số lượng, khối lượng hàng hóa bị tổn thất

– Các tính chất hàng hóa có liên quan đến nguyên nhân tổn thất trực tiếp

– Văn bản mô tả tình trạng kỹ thuật của bao bì và hàng hóa (nếu có)

– Địa điểm, ngày, giờ hẹn giám định.

– Giấy tờ kèm theo: đúng, đủ và đồng bộ phù hợp với tài sản cần giám định

Bước 2. Khảo sát, kiểm tra thực tế

– Tới địa điểm giám định và lấy mẫu:

– Lấy mẫu và dụng cụ đựng mẫu

– Đo đạc, kiểm đếm, chụp ảnh tư liệu lưu giữ hồ sơ …

– Kiểm tra, so sánh chi tiết thông tin của hàng hoá trên hồ sơ và thực tế;

– Xác định số lượng, khối lượng thiệt hại, tình trạng chất lượng tại thời điểm kiểm tra, xác định tính chất, mức độ, tình trạng kỹ thuật theo đặc thù của từng loại tài sản, hàng hoá cần giám định; lập biên bản mô tả, chụp ảnh, ghi hình các đặc điểm chung – riêng thể hiện chất lượng của tài sản

Bước 3. Phân tích

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về quản lý xác định chất lượng hàng hoá, tài sản, Giám định viên phải đối chiếu giữa thực tế, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật và các văn bản chuyên ngành để xác định chất lượng còn lại của tài sản, lập báo cáo giám định theo các nội dung cơ bản:

– Đặc điểm pháp lý:

– Đặc điểm kỹ thuật:

– Điều kiện bảo quản:

– Tình trạng bao bì, nhãn mác …

– Điều kiện vận hành, chạy thử;

– Các đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng của tài sản, hàng hoá

– …

Bước 4. Ban hành kết quả giám định

Lập Chứng thư giám định, báo cáo kết quả giám định gửi cho khách hàng

Bước 5. Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giám định, lưu hồ sơ giám định

 Hồ sơ pháp lý có liên quan tới hoạt động giám định tài sản, hàng hoá

– Vận tải đơn

– Phiếu đóng gói hàng hóa

– Biên bản hàng hóa hư hỏng dổ vở do tàu gây nên (nếu có)

– Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (nếu có)

– Họp đồng mua bán

– Catalog, tài liệu hưỡng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; sơ đồ thiết kế, đặc tính vật liệu …

– Giấy chứng nhận phẩm chất

– Hóa đơn thương mại

– Họp đồng bảo hiểm

– Họp đồng nguyên tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

– Phiếu chi mua bảo hiểm

– Hóa đơn thu phí bảo hiểm

– Thông báo thu phí bảo hiểm

– Thông báo tổn thất mất mát

– Biên bản giám định hiện trường

– Giấy chứng nhận giám định

– Chứng thư giám định về số lượng và tình trạng

– Chứng thư giám định về khối lượng hàng hóa

– Biên bản lấy mẫu hàng hóa

– Phiếu kết quả thử nghiệm

– Bảng tính giá trị hàng bị tổn thất và hư còn thu hồi được và chi phí sản xuất phát sinh

– Kết quả dỡ hàng khỏi container

– Khiếu nại bồi thường tổn thất

– Giấy ủy quyền

 

(nguồn: internet)