Năng lực điều hành

VIVC luôn tâm niệm: Tất cả cá nhân đều xuất sắc sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh. Đội ngũ nhân lực của VIVC đều là những cá nhân có những thành tích đã được công nhận bởi các ban ngành Tài chính cũng như của Quý khách hàng.

(Ông) Lâm Trường An

Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Thẩm định viên về giá đầu tiên tại Việt Nam (Số thẻ I05.001 do Bộ Tài chính cấp)

– Chứng chỉ định giá xây dựng – Sở Xây dựng

– Chứng chỉ Quản lý sàn, môi giới, định giá – Sở Xây dựng

– Tốt nghiệp: Tài chính Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc Dân (Hà Nội)

– Kinh nghiệm: Hơn 15 năm ở cương vị Giám đốc công ty thẩm định giá

– Năng lực:

 • Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ những ngày đầu thành lập Ban Vật giá Chính phủ, sau là Trung Tâm thẩm định giá Bộ Tài Chính. Là thẩm định viên được cấp thẻ hành nghề thẩm định giá đầu tiên tại Việt Nam
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định tổn thất và phòng ngừa tổn thất: hàng hóa, tàu bè, nhà xưởng, phương tiện vận tải, dây chuyền máy, thiết bị
 • Chuyên thẩm định giá các tài sản là động sản, bất động sản, giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình, giá trị thương hiệu: phương tiện vận tải (xe cơ giới, xe công trình, tàu thuyền,…) dây chuyền máy móc thiết bị, máy xây dựng, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thể thao,.. các tài sản đấu thầu, chuẩn bị mua sắm mới
 • Giám định công trình xây dựng các loại
 • Kinh nghiệm trên 15 năm công tác

– Thành tích cá nhân:

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2009

bang-khen-thu-tuong-2009_lta

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2005 đến năm 2007

Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành tài chính từ năm 2009 đến năm 2011

bang-khen-lta-2012

 (Ông) Đinh Anh Tài

Tổng Giám đốc

– Tốt nghiệp : Cử nhân Luật kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân

– Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp. Số thẻ VII11.640

– Chứng chỉ Quản lý sàn, môi giới, định giá – Sở Xây dựng

– Chứng chỉ hành nghề kế toán

– Kinh nghiệm: Đã trải qua các vị trí Trưởng phòng, Phó Giám đốc công ty trong lĩnh vực thẩm định giá

– Năng lực: Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2007 đến nay, tham gia vào các dự án thẩm định giá có giá trị lớn: Tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (Vinafood, Cienco 6…), đã hợp tác với các đơn vị kiểm toán hàng đầu như: công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam và công ty kiểm toán Price Waterhouse Cooper Việt Nam

– Thành tích cá nhân:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc năm 2012-2013

bang-khen-btc-2012-2013-dat

 

 

(Ông) Nguyễn Thái Bình Dương

Phó Tổng Giám đốc

– Tốt nghiệp: Cử nhân kinh tế

– Chứng chỉ Quản lý sàn, môi giới, định giá – Sở Xây dựng

– Chứng chỉ định giá xây dựng – Sở Xây dựng

– Kinh nghiệm: Đã trải qua các chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc công ty thẩm định giá. Có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thẩm định giá, có kinh nghiệm bảo vệ kết quả thẩm định trước các Sở ban ngành trong thành phố.

– Năng lực và kinh nghiệm:

 • Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2005 đến nay
 • Chuyên môn sâu trong lĩnh vực thẩm định giá các tài sản là bất động sản, xác định nghĩa vụ tài chính.
 • Kinh nghiệm trên 10 năm công tác trong lĩnh vực thẩm định giá

– Thành tích cá nhân:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc năm 2008-2009

bang-khen-ntbd-2008-2009

Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành tài chính từ năm 2008 đến năm 2010

bang-khen-ntbd-2008-2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc năm 2012-2013bang-khen-ntbd-2012-2013

(Ông) Nguyễn Xuân Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc

– Tốt nghiệp: Kỹ sư kinh tế

– Chứng chỉ Quản lý sàn, môi giới, định giá – Sở Xây dựng

– Chứng chỉ định giá xây dựng – Sở Xây dựng

– Kinh nghiệm: Phó phòng nghiệp vụ, Phó Giám đốc công ty thẩm định giá. Ngoài ra còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, dự toán công trình.

– Năng lực và kinh nghiệm:

 • Chỉ huy Phó công trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM) giai đoạn 2006-2007
 • Trợ lý kiểm toán Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA) tại Tp. HCM giai đoạn 2007-2008
 • Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2009 đến nay
 • Chuyên thẩm định giá các tài sản là động sản, bất động sản, giá trị doanh nghiệp, phương tiện vận tải (xe cơ giới, xe công trình, tàu thuyền,…) dây chuyền máy móc thiết bị, máy xây dựng, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thể thao,.. các tài sản đấu thầu, chuẩn bị mua sắm mới
 • Giám định công trình xây dựng các loại
 • Kinh nghiệm trên 8 năm công tác

– Thành tích cá nhân:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc năm 2009-2011
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc năm 2012-2014
 • Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành tài chính từ năm 2011 đến năm 2013