Thẩm định giá doanh nghiệp

1. Khái niệm

        Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra chi tiết và đánh giá các hoạt động của công ty nhằm xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các công ty đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa; các công ty dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh,…; các công ty chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng hoặc các công ty đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

2. Lý do cần xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp để nhằm trợ giúp cho quá trình chuyển đổi cơ cấu về vốn chủ sở hữu. Đầu tiên, cổ đông hoặc nhà đầu tư muốn nắm bắt một cách chi tiết về tình hình hiện tại của công ty trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Họ muốn biết các cơ hội và tiềm năng phát triển cho tương lai của doanh nghiệp. Đặc biệt, họ muốn hiểu các khoản nợ ngoài dự kiến, ví dụ các vấn đề về thuế, các nguy cơ tiềm ẩn về kiện tụng, tranh chấp.

Xác định giá trị doanh nghiệp giúp chuẩn bị cho việc phát hành trái phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Thị trường Chứng khoán áp đặt một số yêu cầu và quy tắc nhất định về chủng loại thông tin mà công ty buộc phải công khai trong các văn bản IPO (được gọi là Bản cáo bạch). Quy trình “Xác định giá trị doanh nghiệp” phải xác định và chỉ ra được hoạt động cốt lõi của công ty và các cơ hội cũng như các nhân tố rủi ro. Thành công của IPO phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị. Thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, các bên liên quan tới IPO có thể sẽ phải đương đầu với những khó khăn và công ty có thể bị giảm giá trị một cách đáng kể khi niêm yết, do đó sẽ ảnh hưởng xấu tới lợi ích của các chủ sở hữu.

Xác định giá trị doanh nghiệp giúp cải thiện tình hình hoạt động chung của công ty trước thực trạng hoạt động kém hiệu quả. Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp sẽ đánh giá một cách khách quan các điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Bằng việc xác định và chỉ ra những vấn đề hoặc các khu vực thể hiện rõ nhất các điểm yếu của công ty, quá trình “Xác định giá trị Doanh nghiệp” là một công cụ nhằm giúp công ty đánh giá một cách khách quan hoặc “mở khoá” các cơ hội/tiềm năng và gia tăng giá trị cho các cổ đông hiện tại và tương lai.

3. Lợi ích

Lợi ích của quy trình xác định giá trị doanh nghiệp là khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích và khớp lại các dữ liệu quá quá khứ và triển vọng phát triển trong tương lai của Doanh nghiệp trong một bản báo cáo chính xác và toàn diện.

Bằng việc xác định các điểm mạnh, điểm yếu và các giá trị cốt lõi của công ty, xác định giá trị doanh nghiệp trở thành một công cụ hữu hiệu giúp công ty hiện thực hoá được cơ hội và gia tăng giá trị cho các cổ đông hoặc nhà đầu tư tương lai.

Bên cạnh đó, trong các trường hợp cần thiết, sẽ vạch ra các kế hoạch và các kiến nghị chuẩn bị cho các hoạt động tiền và hậu IPO.

Ngoài ra, xác định giá trị doanh nghiệp còn chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp bởi quy trình này sẽ tạo ra một diễn đàn mở để công ty có thể thảo luận một cách sâu rộng và xem xét xem những cơ cấu này có đồng nhất và có lợi cho tương lai của công ty hay không.

Xác định giá trị doanh nghiệp hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đưa ra những quyết định khó khăn như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao

Xác định giá trị doanh nghiệp đưa ra những phân tích về hệ thống quản trị và điều hành công ty, đồng thời cung cấp những đánh giá về năng lực đối với một số các vị trí nhân lực chủ chốt

Một dự án Xác định giá trị doanh nghiệp toàn diện và thành công sẽ đem lại những hiệu quả tích cực do đội ngũ chuyên gia tư vấn sẽ phát hiện ra những khu vực làm ăn hiệu quả của công ty, từ đó sẽ đưa ra được những giải pháp phát huy tối đa hiệu quả điểm mạnh đó để gia tăng giá trị cho các cổ đông và chủ doanh nghiệp

4. Phương pháp xác định

Hiện nay, người ta thường dùng các phương pháp sau để xác định giá trị doanh nghiệp:

  1. Phương pháp giá trị tài sản thuần
  2. Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
  3. Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
  4. Phương pháp chiết khấu dòng tiền
  5. Phương pháp tỉ số giá/thu nhập (P/E)

DANH SÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP DO CÁC CHUYÊN GIA VIVC THỰC HIỆN

TT Khách hàng thẩm định giá Phân loại
tài sản
Tài sản Thực hiện
1 MM Mega Market Vietnam

(Metro Việt Nam)

XĐGTDN Đánh giá lại tài sản cố định phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp (phối hợp cùng PwC Vietnam) 2016
2 Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ XĐGTDN Xác định tổng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc thuộc quyền quản lý và sử dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ 02/04/2010
3 Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa XĐGTDN Xác định tổng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc thuộc quyền quản lý và sử dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa 02/04/2010
4 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu XĐGTDN Xác định tổng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc thuộc quyền quản lý và sử dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 05/04/2010
5 BIVD – Chi nhánh Nam Bình Dương XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 06/04/2010
6 BIVD – Chi nhánh Bình Dương XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 09/04/2010
7 BIDV – Chi nhánh Bình Phước XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 09/04/2010
8 BIDV – Chi nhánh Tây Ninh XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 09/04/2010
9 Trường trung cấp nghề số 7 XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 18/07/2011
10 Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex Việt Nam) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2010
11 Tổng công ty Thép Việt Nam (Vinasteel) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2011
12 Công ty TNHH MTV Dầu thực vật và Công nghiệp Việt Nam (Vocarimex) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2012
13 Công ty Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam  (Vietravel) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2012
14 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông (Cienco 6) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2013
15 Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam (Veam) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2014
16 Tổng công ty Mía Đường 2 XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2014
17 Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafoods 2) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa 2015
18 Công ty TNHH Tâm Nhân Đức (Nhà hàng Đông Phương) XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ mục đích góp vốn, liên doanh liên kết 2015
19 Công ty CP Sơn JOTON XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích liên doanh, liên kết 2016
20 Amada Foods (Vietnam) Limited XĐGTDN Đánh giá lại tài sản cố định phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp (phối hợp cùng PwC Vietnam) 2016
21 Công ty TNHH Birz Việt Nam XĐGTDN Đánh giá lại tài sản cố định phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp (phối hợp cùng PwC Vietnam) 2016
22 Công ty CP nước sạch Vinaconex (Viwasuoco) XĐGTDN Đánh giá lại tài sản cố định phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp (phối hợp cùng PwC Vietnam) 2016
23 Công ty cổ phần Viwaco (Viwaco) XĐGTDN Đánh giá lại tài sản cố định phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp (phối hợp cùng PwC Vietnam) 2016
24 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đồng Nai XĐGTDN Giá trị lợi thế, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình trên đất thuộc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đồng Nai 02/04/2010

Thẩm định giá, đấu giá, giám định chất lượng