1 / 2

Day: 16th Tháng Tám 2021

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 63/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Từ 01/9 tới đây, nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người sử dụng đất

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Theo đó, sẽ có một số điểm